- 8


unsigned short usSizeX;

unsigned short usSizeY;

unsigned char ucCharSizeX;

unsigned char ucCharSizeY;

unsigned char ucNumPlanes;

unsigned char ucNumPixelBits;

unsigned char ucBanksNum;

unsigned char ucTypeMemModel;

unsigned char ucBankSize;

unsigned char ucPageNum;

unsigned char ucReserv1;

unsigned char ucRedSize;

unsigned char ucRedField;

unsigned char ucGreenSize;

unsigned char ucGreenField;

unsigned char ucBlueSize;

unsigned char ucBlueField;

unsigned char ucResSize;

unsigned char ucResField;

unsigned char ucDACInfo;

// VBE 2.0

unsigned char far *VideoBuff;

unsigned char far *ScrOffset;

unsigned short usScrSize;

unsigned char ucReserv2[206];

} VESAMODEINFO;

7.5 VESAMODEINFO, .

7.5